Těžební činnost

Provádíme motomanuální těžbu (dřevorubec) a přiblížení dřeva (UKT).

Naše služby můžete využít při :

  • Mýtní těžbě
  • Předmýtní těžbě (probírce)
  • Likvidaci kalamit (kůrovec, polom, vývrat)

 

Druhy těžeb

  • výchovná (předmýtní úmyslná) těžba v porostech do 40 let věku, která se provádí ke zvýšení stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů v mladém věku.
  • výchovná (předmýtní úmyslná) těžba v porostech nad 40 let věku, která je určena k podpoře stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů ve starším věku.
  • obnovní (mýtní úmyslná) soustředěná těžba – určená k obnově lesních porostů starších 80 let formou soustředěných těžeb, které nepřesahují velikost těžené plochy stanovené zákonem o lesích a nový lesní porost vzniká obvykle vedle obnovovaného porostu.
  • obnovní (mýtní úmyslná) podrostní a výběrná těžba – určená k obnově lesních porostů starších 80 let clonným a výběrným postupem, kdy nový lesní porost vzniká pod ochranou obnovovaného mateřského porostu
  • nahodilá těžba, která vzniká v lesích v důsledku působení škodlivých činitelů (vítr, sníh, námraza, hmyzí škůdci, houbové choroby apod.)
  • mimořádná těžba, která je realizována v lesních porostech v důsledku rozhodnutí orgánů státní správy a odlesnění pro výstavbu liniových či jiných staveb apod.

 

Navazující služby

Po dohodě lze zajistit dopravu vytěženého dřeva na místo určené zadavatelem, případně lze zajistit prodej (výkup) vytěženého dřeva. V případě mýtní těžby, po dohodě zajistíme úklid a přípravu půdy pro zalesnění, zalesnění a následné ošetření porostu.

 

Ceny nabízených služeb

Ceny nabízených služeb jsou vždy individuální v závislosti na typu požadovaných prací, terénu apod.

U zakázek spojených s následným zajištěním prodeje či výkupem dřeva lze dohodnutou cenu provedených prací započíst do ceny dřeva, což v praxi znamená nulové výdaje zadavatele.

Kontakt:  725 996 031

e-mail: ingwarr@ingwarr.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *